استماع

ستاره سهیل - مرجان فرساد.

ستاره سهیل - مرجان فرساد

 • شاركها

التعليقات

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 15:19:58

  تو ای جان جانم ...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 15:18:41

  که مهرت آمد در دل مهمانی...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 15:12:44

  بی تو ...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 15:11:32

  بی تو ...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 15:07:55

  تو ای جان جانم...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 15:05:46

  آخر چرا از ما دوری خیلی...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 15:04:00

  تو همان لبخندی بر لبانم...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 15:01:25

  من می شوم بیتاب و دیوانه...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 15:00:28

  هردم که می درخشی شبانه...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 14:57:31

  ...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 14:53:48

  کردی تو در قلب من کاشانه...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 14:51:24

  شادمان و خندان و مستانه...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 14:49:33

  یادش بخیر آن عصر بارانی...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 14:47:20

  تو ای جان جانم ...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 14:46:06

  بیا تا در آرزویت نمیرم ...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 14:42:00

  بیا تا در آغوشت بگیرم...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 14:35:14

  تو ای جان جانم...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 14:31:49

  ستاره ی زیبای سهیلی...

 • pikabob photo avatar
  arezoo vahed - 2014/07/25 14:29:01

  ستاره ی زیبای سهیلی...


رمز الاستجابة السريعة

وصف

خواننده و شاعر: مرجان فرساد (Marjan Farsad) کمانچه: سعید کامجو ویولن: نوید کندلوسی آلبوم : گل های آبی

اعلانات


All right reserved - Copyright © 2014 - Developed by Baakaat.com - باقات الويب - شروط الاستخدام - الخصوصية - اتفاقية الاستخدام - اتصل بنا